Date : 11 / 03 / 2021
ประโยชน์ของการใช้บริการ i-Store ในการจัดเก็บสินค้าเพื่อยื่นจดทะเบียน อย.

ลูกค้ากลุ่มธุรกิจที่มีความประสงค์จะใช้สถานที่ของ i-Store Self Storage เป็นสถานที่เพื่อขอใบอนุญาตเก็บสินค้า สถานที่เก็บรักษาเครื่อมือแพทย์ สถานที่เก็บเครื่องสำอาง ตามกฎหมายอย. ลูกค้าสามารถมั่นใจในเรื่องกฎหมายข้อบังคับตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 โดยสถานที่ของ i-Store มีสิ่งอำนวยความสะดวก ดังต่อไปนี้

 1. สถานที่ของ i-Store Self Storage แยกเป็นสัดส่วนออกจากห้องพักอาศัย มีการแบ่งกั้นบริเวณ/ห้องที่ใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาด้วยวัสดุที่มั่นคงถาวร มีความเป็นส่วนตัวในการจัดเก็บ
 2. ลูกค้ายังสามารถนำป้ายชื่อบริษัทมาติดไว้หน้าห้อง เพื่อแสดงเป็นหลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาติกับทาง อย.
 3. เจ้าหน้าที่ของ i-Store อำนวยความสะดวกด้านเอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียน เพื่อยื่นรับรองเป็นสถานที่จัดเก็บสินค้า ตามกฎหมายอย. 
 4. ลูกค้าสามารถเข้าออกมายังห้องของลูกค้าได้ ตลอด 24 ชั่วโมง
 5. Facility ภายในอาคารของ i-Store ให้บริการสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ อาทิเช่น ห้องประชุมที่รองรับ , จุดบริการรับส่ง Kerry Express , บริการพื้นที่สำหรับแพ็กของ  Unpack Zone เป็นต้น
 6. ลูกค้าสามารถเลือกประเภทของห้องเพื่อจัดเก็บ โดยที่ i-Store เรามีห้องให้บริการทั้งห้องอุณหภูมิปรกติและในอุณหภูมิห้องที่ควบคุมความเย็น เพื่อให้เหมาะสมกับสิ่งของที่ลูกค้าต้องการนำมาจัดเก็บ
 7. มีขนาดห้องให้ลูกค้าเลือกใช้บริการที่มีความหลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าเลือกขนาดห้องให้พอดีกับจำนวนของที่จะนำมาจัดเก็บ
 8. สัญญาเช่าของ i-Store  มีความยื่นหยุนในการเช่า ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาในการเช่าได้ตามความต้องการของลูกค้า
 9. ความสะอาดที่ i-Store Self Storage มีระบบจัดการ ดูแล ป้องกันแมลงและสัตว์ไม่ให้เข้าสู่บริเวณสถานที่เก็บรักษา
 10. ทำเลที่ตั้งของ i-Store Self Storage ตั้งอยู่ในศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) สามารถเดินทางง่ายทั้งรถโดยสารสาธารณะ BTS MRT หรือเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวก็สามารถเข้าออกได้หลายเส้นทาง ช่วยให้การเดินทางที่จะเข้าออกเพื่อนำของเข้ามาจัดเก็บ นำออก หรือจัดส่งสินค้า มีความสะดวก อีกทั้งยังช่วยลูกค้าประหยัดเวลา และค่าขนส่งอีกด้วย
 11. ระบบรักษาความปลอดภัยและการเข้าออก ที่ i-Store Self Storage ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยอย่างจริงจังตลอด 24 ชั่วโมง อาทิเช่น Security Guard , CCTV , Access Control , Smoke Detector , อุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น

RELATED

news & promotions

©Copyright 2020 i-Store.co.th. All Rights Reserved | รับทำเว็บไซต์ โดย ORANGE