Date : 22 / 04 / 2021
สถานที่เก็บของ i-Store รองรับการยื่นจดทะเบียน อย.

     สำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของแบรนด์หรือนำเข้าเครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ มาจำหน่ายในประเทศไทยนั้น จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food And Drug Administration: FDA) อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ผู้ประกอบการ เจ้าของแบรนด์ต้องปฏิบัติตามกฏหมายและขั้นตอนการปฏบัติอย่างถูกต้อง

     ในส่วนของการให้บริการเช่าห้องเก็บของ ของ i-Store Self Storage ผู้ประกอบการสามารถใช้สถานที่ของ i-Store Self Storage จดแจ้งเป็นสถานที่จัดเก็บเครื่องสำอาง สถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ ตามกฎหมาย อย. ในข้อบังคับหนังสือรับรองสถานที่ผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 ของประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข

เหตุผลที่ต้องใช้บริการเช่าห้องเก็บของ ของ i-Store Self Storage เพื่อจดจดแจ้งเป็นสถานที่จัดเก็บเครื่องสำอาง สถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ ตามกฎหมาย อย.

 1. ความหลากหลายของขนาดและประเภทของห้องเก็บของ โดยมีขนาดให้ผู้ประกอบการเลือกตั้งแต่ขนาด 2.25 ตรม. จนถึง ขนาด 18 ตรม. อีกทั้งผู้ประกอบการสามารถเลือกประเภทห้องเก็บของได้ในกรณีสินค้าเป็นประเภทที่ต้องการควบคุมอุณหมิในการจัดเก็บ
 2. ระยะเวลาในการจัดเก็บสามารถยืดหยุ่นได้ โดยสัญญาขั้นต่ำเริ่มตั้งแต่ 1 เดือน ขึ้นไป และสามารถแบ่งชำระเป็นรายเดือนได้
 3. วัสดุที่ใช้กั้นห้องเป็นผนังฉากกั้น 2 ชั้น โดยใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงได้มาตรฐาน
 4. ผู้ประกอบการสามารถเข้า-ออกพื้นที่ได้ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง
 5. สถานที่จัดเก็บเป็นรูปแบบอาคาร มีแผนผังและระบุตำแหน่งเลขห้องอย่างชัดเจน
 6. ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร อาทิ ระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ระบบตรวจจับควันไฟ ถังดับเพลิง ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ
 7. มีเจ้าหน้าที่ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. และมีการติดตั้งกล้อง CCTV ทุกจุดทั้งภายในและภายนอกอาคาร
 8. ใส่ใจเรื่องความสะอาดภายในอาคารและสภาพแวดล้อมโดยรอบอาคาร มีการฉีดป้องกัน ปลวก มด แมลงสาบ เป็นประจำ
 9. มีระบบควบคุมการไหลเวียนของอากาศภายในอาคาร
 10. ห้องเก็บของทุกห้องมีประกันคุ้มครองความเสียหายและการโจรกรรม มูลค่า 20,000 บาท ทุกห้อง
 11. สถานที่ตั้งของ i-Store Self Storage ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สามารถเดินทางเข้า-ออกได้หลายทาง เดินทางง่ายและสะดวก ทั้งรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารสาธารณะ
 12. สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ ห้องประชุม บริเวณจัดของ (Unpack zone) จุดบริการรับส่งพัสดุ Kerry เป็นต้น
 13. เรื่องการขนย้าย ของ i-Store Self Storage มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการขนย้าย อาทิ รถเข็น ลิฟต์ขนของ เป็นต้น
 14. ผู้ประกอบการสามารถนำป้ายชื่อ บริษัท ร้านค้า หรือสถานที่ มาติดหน้าห้อง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 15. เจ้าหน้าที่ของ i-Store Self Storage เป็นผู้จัดเตรียมเอกสารของบริษัท เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้สำหรับยื่นจดทะเบียน อย. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

     ผู้ประกอบการที่กำลังมองหาสถานที่เก็บสินค้าตามกฎหมายการยื่นจดทะเบียน อย. สามารถมั่นใจว่า ที่ i-Store Self Storage จะเป็นสถานที่ถูกต้องตามกฎหมายของ อย. ทำให้ขั้นตอนในการขออนุญาตรับรองสถานที่จัดเก็บสินค้าของผู้ประกอบการเป็นเรื่องที่ง่าย และไม่ยุ่งยากอีกต่อไป

RELATED

news & promotions

©Copyright 2020 i-Store.co.th. All Rights Reserved | รับทำเว็บไซต์ โดย ORANGE