Date : 03 / 11 / 2021
เสียเงินทำไม ... แค่ให้ของอยู่

เสียเงินทำไม ... แค่ให้ของอยู่

     สิ่งที่ทำให้หลายๆ คนสงสัยในพฤติกรรมของคนที่มาใช้บริการห้องเก็บของนอกบ้าน เพื่อนำของที่นานๆ ใช้ที หรือของส่วนตัวต่างๆ หรือหลายๆ ท่านที่มีปัญหาเรื่องการใช้พื้นที่ใช้สอยที่ค่อนข้างจำกัดนั้น จะถามถึงความคุ้มค่าว่าทำไมต้องหาที่เก็บของ ซึ่งของบางอย่างมีแต่จะเสื่อมสภาพหรือหมดค่าลงไป

     ธุรกิจบริการให้เช่าห้องเก็บของ i-Store Self Storage เป็นธุรกิจประเภทการให้บริการอสังหาฯ ที่มนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตไม่สามารถเข้ามาอาศัยอยู่ได้ เป็นเพียงแค่อสังหาฯ สำหรับการจัดเก็บสิ่งของหรือทรัพย์สินเท่านั้น ดังนั้นผู้บริโภคจึงต้องมีการเปรียบเทียบหรือหาสินค้าทดแทน อาทิเช่น การนำสิ่งของไปเก็บไว้บ้านคนอื่น เพื่อต้องแลกกับความคุ้มค่าของมูลค่าเงินที่เสียไป การเติบโตของธุรกิจ Self Storage ในต่างประเทศ โดยเฉพาะที่แถบประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีให้บริการ Self Storage ประมาณ 60,000 แห่ง คิดเป็น 190 ล้าน ตรม. เนื่องจากการเก็บของนอกบ้านเป็นพฤติกรรมของการใช้ชีวิต และเป็นส่วนหนึ่งของการอยู่อาศัย

     หากทุกวันนี้การใช้งาน Self Storage เป็นเพียงเพราะการเก็บในลักษณะ Functional เพื่อให้คุณมีพื้นที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อความเป็นระเบียบของบ้าน การที่ผู้บริโภคได้เล็งเห็นถึงความคุ้มค่าในการเก็บของ เมื่อเทียบกับมูลค่าของที่อยู่อาศัยต่อ ตรม. ที่ต้องเสียพื้นที่การใช้สอยให้กลายเป็นห้องเก็บของ นอกจากนี้ผู้บริโภคหลายๆ ท่านก็ใช้บริการ Self Storage เป็นการเก็บในลักษณะ Emotional คือ การเก็บของที่มีคุณค่าทางจิตใจ ของที่เป็นของรักของหวง ซึ่งมูลค่าของสิ่งของเหล่านี้บางทีไม่สามารถประเมินมูลค่าออกมาได้

RELATED

news & promotions

©Copyright 2020 i-Store.co.th. All Rights Reserved | รับทำเว็บไซต์ โดย ORANGE