Date : 05 / 02 / 2020
บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด ร่วมงานเปิดตัว โครงการ Live Platform

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด ร่วมงานเปิดตัว โครงการ Live Platform


วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด ได้มีโอกาศร่วมงานเปิดตัว โครงการ Live Platform ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้น โครงการ Live Platform เป็นแพลตฟอร์มการระดมทุนรูปแบบใหม่ผ่าน Crowdfunding และการซื้อขายหลักทรัพย์ในรูปแบบการเจรจาต่อรอง กับผู้ประกอบการ Startup และ SMEsทั้งนี้นายภักดี อนิวรรตน์ CEO and Founder ได้พูดกล่าวแนะนำธุรกิจบริการของ i-Store และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับธุรกิจให้สือมวลชนรับทราบ
 

RELATED

news & promotions

©Copyright 2020 i-Store.co.th. All Rights Reserved | รับทำเว็บไซต์ โดย ORANGE