Date : 06 / 02 / 2020
สัมภาษณ์พิเศษคุณภักดี อนิวรรตน์ CEO And Founder

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด ในรายการก้าวทันตลาดทุน (เทปพิเศษ) วันที่ 29/5/18

สัมภาษณ์พิเศษคุณภักดี อนิวรรตน์ CEO And Founder บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด ในรายการก้าวทันตลาดทุน(เทปพิเศษ) เกี่ยวกับธุรกิจให้บริการเช่าห้องเก็บของส่วนตัว i-Store Self Storage สาขาสุขุมวิท 24 ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้คนที่พักอาศัยอยู่ในเมืองหรือบริษัท ร้านค้า ที่ต้องการพื้นที่เก็บของเพิ่มเติม รวมไปถึงการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกของ LiVe Platform 

RELATED

news & promotions

©Copyright 2020 i-Store.co.th. All Rights Reserved | รับทำเว็บไซต์ โดย ORANGE