Date : 06 / 02 / 2020
i-Store Self Storage เข้าร่วมพิธีรับรางวัลป้ายเงิน โครงการ”สวยในซอย”

รับมอบรางวัล จากพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561


บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (i-Store) โดยคุณพิมวรินทร์ ลำภา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารการตลาด ในนามของตัวแทนคณะกรรมการประชาคมซอยสุขุมวิท 24 เข้าร่วมพิธีรับรางวัลป้ายเงิน โครงการ”สวยในซอย” ร่วมกับคุณสมพลสิริ เจริญมหาดไทย ประธานประชาคมซอย คุณสุพินดาโชคชัยนิรันดร์ คุณพินิตร สุวรรณนภากุล รองประธานประชาคม ขึ้นรับมอบรางวัล จากพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยนางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีด้วยในงาน

และต่อจากนี้ ซอยสุขุมวิท24 จะได้เข้ารับการประกวดคัดเลือกรับป้ายทองในระดับเขตต่อไป ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการเน้นให้ประชาชนในซอยช่วยกันดูแล อาคาร สถานที่ บ้านเรือนของตนเอง ปรับภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบดูแลการรักษาความสะอาดร่วมกับกรุงเทพมหานคร

RELATED

news & promotions

©Copyright 2020 i-Store.co.th. All Rights Reserved | รับทำเว็บไซต์ โดย ORANGE