บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด เป็นผู้ให้บริการ ให้เช่าห้องเก็บทรัพย์สิน และหรือสิ่งของ (Self-Storage) ที่มีพื้นที่รองรับทุกความต้องการของลูกค้า เหมาะสำหรับการเก็บทรัพย์สินส่วนตัว เฟอร์นิเจอร์ เอกสารสำนักงาน และอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า บนย่านใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร

เปิดรับผู้สมัคร ผู้มีความรู้ความสามารถ มุ่งมั่นในการทำงาน เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการทำงาน ร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานกับเรา เพื่อรองรับการเปิดให้บริการของบริษัทฯ

ตำแหน่ง
Key Account Coordinator Officer / เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า ประจำกรุงเทพมหานคร (เขตบางรัก)

 หน้าที่ความรับผิดชอบ
·  รับผิดชอบการนำเสนอการขาย ให้คำแนะนำ ห้องเช่าสำหรับเก็บทรัพย์สินตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ
·  บริหารจัดการงานขาย
·  ศึกษารายละเอียดของสินค้า และคู่แข่ง
·  ให้บริการลูกค้าในการทำสัญญาเช่า การรับชำระเงินค่าเช่า เงินมัดจำ
·   ประสานงานกับลูกค้า รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร เช่นฝ่ายบัญชี การเงิน, ฝ่ายวิศวกรรม
·   รายงานผลการติดตามลูกค้ารายสัปดาห์ ผลการขายสินค้า

คุณสมบัติ
·  เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
·  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ปวช. / ปวส. หรือเทียบเท่า รับพิจารณา) ไม่จำกัดสาขา
·  ชอบบรรยากาศการทำงานเป็นกันเองและได้มีความสุขกับงานที่ทำ
·  บุคลิกภาพดีและทักษะการสื่อสารดี
·  พร้อมรับความท้าทายความสามารถ
·  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น รักงานบริการ
·  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ (MS-OFFICE) ได้ดี
·  ปฎิบัติงาน 5 วัน / สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา) 09.00 –18.00 น.

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
·  กองทุนประกันสังคม
·  เครื่องแบบพนักงาน
·  และสวัสดิการอื่นๆ
สถานที่ปฏิบัติงาน    โครงการ i-Store (กรุงเทพฯ เขตบางรัก)
ติดต่อ    HR  โทร 089-1801251
              Email: Watcharapong.s@storage-asia.co.th

**ผู้สมัครที่สนใจ รบกวนส่งรูปถ่ายครึ่งตัว และเต็มตัว (เหมือนตัวจริง สามารถใช้รูปถ่ายจากมือถือได้ ขอชัดเจน) เพื่อประกอบการพิจารณา**