i-Store มีทำเลที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ทำให้สะดวกต่อการเดินทางเข้า-ออก โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการสาขาที่ใกล้ที่สุดตามความต้องการของลูกค้า


ตั้งอยู่ : 13 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

การเดินทาง :
 เดินทางบนถนนพระราม 4 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสีลมตรงไปจนถึงแยกถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แล้วเลี้ยวขวาตรงไปจนถึงถนนสุรวงศ์ ยูเทิร์นตรงแยกถนนสุรวงศ์ i-Store ตั้งอยู่ทางซ้ายมือ

 BTS สถานีช่องนนทรี (ทางออกที่ 4)
แผนที่ i-Store >>> Map
ติดต่อเรา :
02-047-6998   
 062-595-3393
 info@storage-asia.co.th
เวลาทำการ :
Storage Room : 24/7
ออฟฟิศ : วันจันทร์ – วันอาทิตย์
เวลา:  09:00–18:00 น.